Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

В Свищов се проведе разширено работно заседание на Комисията за детето към Общината

В Свищов се проведе разширено работно заседание на Комисията за детето към Общината
Добавена на: 2018-01-04 15:41:48

В Свищов се проведе разширено работно заседание на Комисията за детето към Общината
В Свищов се проведе разширено работно заседание на Комисията за детето към Общината

Комисията бе свикана във връзка с предизвикания пожар, в края на миналата година, от непълнолетен младеж в село Овча могила

      Комисия за детето към община Свищов бе свикана във връзка с предизвикания пожар, в края на миналата година, от непълнолетен младеж в село Овча могила. Комисията, в която участват представители на общинската администрация, РУ на МВР, Регионално управление на образованието, дирекция "Социално подпомагане", Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, и двама психолози от ДЦДУ и ЦОП, се събра спешно, за да вземе решение за адекватни мерки в подкрепа и закрила на детето предизвикало пожара, и защита безопасността на жителите на село Овча могила.
На работната среща, представителите на институциите в състава на Комисията, изразиха своите становища относно възможните законосъобразни мерки, които биха могли да се предприемат и въз основа на които да се осигури професионална подкрепа на детето, и неговото семейство. На разширеното заседание, по покана на председателя на комисията и заместник-кмет Анелия Димитрова, присъстваха също кметът на община Свищов Генчо Генчев, кметът на с. Овча могила Нели Великова, районният прокурор Блага Георгиева, и началникът на РУ Полиция гл. инсп. Момчил Златев.
След продължилата повече от час среща, комисията се обедини около конкрети решения за незабавни действия, относно предотвратяване на бъдещи противообществени прояви от страна на детето, с цел неговата безопасност и безопасността на жителите на селото. Ключов момент за благоприятното развитие на събитията и в полза на детето, ще бъде съдействието от страна на неговите родители.
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания