Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Заместник-кметът Анелия Димитрова взе участие в кръгла маса, на която бяха дискутирани Глобалните цели за устойчиво развитие

Заместник-кметът Анелия Димитрова взе участие в кръгла маса, на която бяха дискутирани Глобалните цели за устойчиво развитие
Добавена на: 2017-12-04 15:23:21

Заместник-кметът Анелия Димитрова взе участие в кръгла маса, на която бяха дискутирани Глобалните цели за устойчиво развитие
Заместник-кметът Анелия Димитрова взе участие в кръгла маса, на която бяха дискутирани Глобалните цели за устойчиво развитие

Тя подчерта, че през последната година в община Свищов са вложени над 3 млн. лева в образователната инфраструктура

По покана на СА «Димитър А. Ценов» - Свищов, зам.-кметът Анелия Димитрова взе участие в кръгла маса, на която бяха дискутирани Глобалните цели за устойчиво развитие и взаимодействието на младите хора, бизнеса и университетите за постигането им. Като специален гост и участник в кръглата маса, заместник-кметът Анелия Димитрова благодари за поканата и приветства екипа за реализирането на този актуален и ползотворен проект. Тя подчерта, че през последната година в община Свищов са вложени над 3 млн. лева в образователната инфраструктура и като отговорна институция, с поглед към бъдещето на младото поколение, Общината полага системни грижи за реализиране на качествено образование и създаване на благоприятни условия за младите хора да учат и се да развиват.
Ръководителят на екипа доц. д-р Анастасия Марчева благодари на представителите на община Свищов за присъствието и активното отношение към образователния процес, както и подкрепа, която оказват на Стопанска академия по време на различни форуми и инициативи.
При представянето на своя доклад, д-р Марчева акцентира върху това, че при реализирането на задачите по проекта има активно международно участие на университети от 5 континента, което от своя страна допринася за обмяна на идеи, създаване на добри връзки и полезни контакти с млади хора от различни краища на света. Екипът по проекта запозна аудиторията с резултатите от направените проучвания и анкети, като стана ясно че над 70% от анкетираните студенти са запознати с Глобалните цели за устойчиво развитие, като най- важни според тях са:
-          Сигурна работа и икономически растеж - 71%;
-          Качествено образование – 66%;
-          Иновации и инфраструктура – 58%;
-          Добро здраве – 48%;
-          Мир и справедливост – 42%;
-          Край на глад – 40 %
 
80% от анализираните бизнес организации са с опит и традиции в производството повече 10 години, и участват в различни проекти и инициативи, насочени към изграждането на стабилно партньорство и по-добро взаимодействие между младежите, образованието и бизнеса, за реализиране на целите за устойчиво развитие. Резултатите от проучванията ще допринесат за разработване на учебни материали, съобразени с изискванията на бизнеса, като по този начин ще се подобри двупосочната връзка. Образованието ще отговаря на съвременната реалност, на пазара на труда и целите за устойчиво развитие.
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания