Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2017-10-20 11:39:47

В изпълнение на дейностите по проекта "Да успеем всички заедно", на 19 октомври в зала № 1 на общинската администрация се проведе кръгла маса на тема „ПОСЕЩЕНИЕТО НА УЧИЛИЩЕ = УСПЕШЕН ЖИВОТ”

Община Свищов съвместно със СУ „Цветан Радославов” гр. Свищов, ОУ „Филип Сакелариевич” гр. Свищов и в партньорство със сдружение „Нова възможност” гр. Плевен реализира проект „Да успеем всички заедно“ по ДБФП BG05M2OP001-3.002-0215/23.01.2017 г.
В изпълнение на дейностите по проекта на 19 октомври 2017 г. в зала № 1 на общинската администрация се проведе кръгла маса на тема „ПОСЕЩЕНИЕТО  НА  УЧИЛИЩЕ = УСПЕШЕН  ЖИВОТ”.
Събитието е част от дейност № 15: „Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия“, чиято цел е подобряване на условията, увеличаване на качеството на предлаганото образование и търсене на начини и средства да се предотврати отпадането на деца от етническите групи, които по една или друга причина отказват да посещават учебни заведения.
Участие в кръглата маса взеха представители на ръководството на Община Свищов и екипа за управление на проекта, представители на партньорите, гости и представители на други учебни заведения и институции – СУ „Николай Катранов“, СУ „Димитър Благоев“, ДТГ „Димитър Хадживасилев“, СПГ „Алеко Константинов“, Дирекция „Социално подпомагане“, МКБППМН и др.
Участниците разискваха причините, поради които децата не посещават училище, търсиха начини и средства за задържането и връщането им в образователната система, споделяха практики и методи, с които децата да се чувстват пълноценни граждани и ангажирани с това, което се случва в училище и защо трябва да го посещават.
Изключително важно се оказа насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия. Това ще се реализира чрез дейности, включени в проектното предложение и провеждане на още много събития, част от които са: Обучения за родители и учители; Работилници по толерантност с родители; Посещения на открити уроци от родители на деца от етническите групи; Включване на родители от различни етноси  в  родителския актив на класа; Кръгла маса на тема: „Развитие на умения за справяне с нетолерантността – добри практики  в ОУ „Филип Сакелариевич“  и    СУ „Цветан Радославов”; Участие на родители от различни етноси в организацията и провеждането на инициативи в училище, фестивали, състезания, интеркултурни вечери и др.
С изпълнението на всички тези дейности се цели задържането и връщането на децата в образователната система, както и подобряване на средата в училище.
Това ще допринесе за осъществяване на една по добра комуникация между учители, родители и деца.
 
 
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания