Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРОЕКТ: „ПРАВОТО НА ТРУД – ПРАВО ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

ПРОЕКТ: „ПРАВОТО НА ТРУД – ПРАВО ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”
Добавена на: 2017-09-26 10:04:24

П О К А Н А

                Община Свищов, в качеството си на бенефициент по ОПРЧР, има удоволствието да покани всички заинтересовани лица на Встъпителна конференция по Проект BG05M9OP001-2.005-0005-С01 „Правото на труд–право за достоен живот“, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”.
Участниците ще имат възможност да се запознаят с дейностите по проекта за      разкриване на иновативна социална услуга „Социално-консултативен център” и „Социален асистент”.
Конференцията ще се проведе на 28.09.2017 г. от 11.00 часа в Зала 1 на Община Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания