Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д
Добавена на: 2017-09-18 09:42:29

З А П О В Е Д

На основание 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с провеждането на традиционните “Свищовски лозници” на 22, 23, 24 септември 2017 год.


З А П О В Е Д
 
№ 1209-РД-01-03
гр. Свищов, 13.09.2017 г.
 
 
На основание 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с провеждането на традиционните “Свищовски лозници” на 22, 23, 24 септември 2017 год.,
 
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
            1. Да се обособят следните четири района за търговия и веселие:
            - На паркинга зад финансовия факултет на СА “Д. А. Ценов” да се разположат съоръженията за забавни игри и веселия.
            - На площта, южно от паркинга зад финансовия факултет на СА “Д. А. Ценов” да се разположат бирарии, скари и др. подобни за консумация, и детски забави северно от „Военен клуб“.
            - На площад “Алеко” да се разположат занаятчии, търговците на балони, сладолед, захарни изделия, сувенири, детски играчки и др. подобни.
            - Търговците на промишлени стоки да се разположат на следните улици: ул. “Ц. Церковски” – /от “Часовника” до кръстовището с ул. “Ген. Киселов”/, ул. “Д. Г. Анев”, ул. “Д. Хадживасилев” /в отсечката от Общината до Читалището/, ул. “К. Д. Аврамов”/ в отсечката между кръстовищата с ул. “Д. А. Ценов” и ул. “Д. Г. Анев”/, отсечката между ул. “Д. Хадживасилев” и ул. “К. Д. Аврамов”/западната страна на ТГ „Д. Хадживасилев”/.
            2. Заявленията за участие в традиционните “Свищовски лозници” на 22, 23, 24 септември 2017год. да се приемат в сградата на Общинската администрация, в „Информационен център – Деловодство” или в канцеларията на ОП “Пазари – Свищов”.
3. Определям срок за разглеждане и одобряване на заявленията за участие от търговците по определените в т. 1 райони до 20.09.2017 г.
            4. Възлагам на ОП “Пазари – Свищов” да направи вътрешна организация за събиране на дължимите такси в съответствие с Наредбата за ОАМТЦУТОС. Плащането на таксите да започне от 14.09.2017 г.
            Инкасирането да се извършва в сградата на ОП“Пазари – Свищов“.
            5. ЗАБРАНЯВАМ движението и паркирането на МПС по улиците, определени за търговия с промишлени стоки от 06.00 ч. на 22.09.2017 г. до 22.00 ч. на 24.09.2017 г.
            6. В определените райони в т. 1 да се осигури свободен достъп за колите на РСПБЗН, Медицинска помощ и РУ Свищов.
            7. ОП “Чистота-Свищов” към Община Свищов да извърши:
            - почистване на определените райони в т. 1, краен срок 21.09.2017г.;
            - ограничаване достъпа на МПС (чрез поставяне на кашпи) към улиците определени за разполагане на търговци по т.1;
            - преместване на контейнерите за битови отпадъци(бобри), възпрепятстващи разполагането на търговците по улиците определени в т.1.
            8. Възлагам на Директор дирекция „ИПКТО” – Стефан Димитров да организира работна среща на 14.09.2017 г. в зала 1 на Общината, от 10:00 часа, във връзка с провеждането на “Свищовски лозници”, на която да се осигури присъствие на представители от РУ, РСПБЗН, РЗИ, АБХ, „ЕНЕРГО ПРО” АД, „ВиК-Йовковци” АД, ОП “Пазари–Свищов”, ОП “Чистота-Свищов”, „Паришков-Свищов“ ЕООД дирекция „УК и ОМП”, отдел “УССДП”, отдел „ИПБ и Е”.
 
            Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Зам. Кмет „ОМПТЧ“ на Общината – Бедри Алиев.
 
            Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички ангажирани общински служители, РСПБЗН, РУ, АБХ, РЗИ, „ЕНЕРГО ПРО” АД Г. Оряховица, „В и К-Йорковци” АД, ОП “Пазари–Свищов”, ОП “Чистота-Свищов”, Дирекция „УКОМП”, за сведение и изпълнение.
            Заповедта да се публикува в местния печат, сайта на Общината и се постави на таблото в сградата на общинската администрация.
 
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на Община Свищов
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания