Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов, в качеството си на бенефициент по ОПРЧР, има удоволствието да Ви покани на Заключителна пресконференция

Община Свищов,  в качеството си на бенефициент по ОПРЧР, има удоволствието да Ви покани на Заключителна пресконференция
Добавена на: 2017-08-29 13:02:22

П о к а н а

Уважаеми дами и господа,
 
Община Свищов,
в качеството си на бенефициент по ОПРЧР, има удоволствието да Ви покани на
Заключителна пресконференция по Проект № BG05M9OP001-2.002-0028-C001
„Качеството на живот –отговорност на всички!”,
 
в изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.002-0028-С001/17.09.2015г., финансиран по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот, Приоритетна ос  „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
 
На събитието ще бъдат представени постигнатите резултати
от предвидените по проекта дейности.
 
Събитието ще се проведе на 31.08.2017 г. (четвъртък) от 11:00 часа,
В Хотел Иванофф на адрес,  гр. Свищов 5250  ул. „Петър Ангелов“ 15

 
Моля, потвърдете Вашето участие или участието на Ваш представител
на електронен адрес: evroproekti2014@gmail.com
 
 
Очакваме Вашето присъствие!
 
 

 
Проект № BG05M9OP001-2.002-0028-C001„Качеството на живот –отговорност на всички!” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания