Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА

ПОКАНА
Добавена на: 2017-08-23 16:56:53

Община Свищов организира ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ във връзка с подготовката на Стратегията за ВОМР на „МИРГ-Свищов-2017“

 
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ПОКАНА
            Община Свищов организира ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ във връзка с подготовката на Стратегията за ВОМР на „МИРГ-Свищов-2017“ по Проект „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за община Свищов“, Договор№ BG14MFOP001-4-001-0015.
         Обучението ще се проведе на 29.08.2017 г. и 30.08.2017 г. от 10:00 до 17:30 часа.
Място на провеждане: Конферентна зала на Комплекс „Калето”- гр. Свищов.
Програма за 29.08.2017 г. /вторник/
- Част І- Проекти и мерки;
- Част ІІ - Бюджети.
 
Програма за 30.08.2017 г. /сряда/
-Част І- Определяне на стратегическата рамка, вкл. стратегическата цел, приоритети и специфични цели;
- Част ІІ –Определяне на критериите за оценка.
        
Община Свищов кани всички заинтересовани лица да вземат участие в обучението.
 
 
За допълнителна информация:
тел: 0886838878
e-mail: mirg.svishtov@abv.bg
 
------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------
 
Проект „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за община Свищов“
договор.№ BG14MFOP001-4-001-0015, подкрепен от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания