Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Стартира Проект „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за община Свищов

Стартира Проект „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за община Свищов
Добавена на: 2017-07-25 09:17:50

Стартира Проект „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за община Свищов
Стартира Проект „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за община Свищов
Стартира Проект „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за община Свищов
Стартира Проект „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за община Свищов

Информационни срещи, с цел провокиране и възраждане на интереса към рибарството и създаването на МИРГ, се провеждат с жителите на всички населени места в общината

Като бенефициент по Проект „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за община Свищов“, Договор № BG14MFOP001-4-001-0015, по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване, процедура №BG14MFOP001-4-001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“, подкрепен от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., община Свищов започна провеждането на информационни срещи, с цел провокиране и възраждане на интереса към рибарството и въвличане на широк кръг заинтересовани лица, независимо от тяхната възраст, пол, образование и заетост, в определяне на приоритетите за развитие на сектора и възможностите, които се предоставят по Програмата за морски дело и рибарство (ПМДР). Идеята е участниците, след широко публично обсъждане, сами да определят своята визия за развитие на територията, като едновременно с това се провокира широко публично-частно партньорство, с цел разкриване на нови работни места.   Общата стойност на договора е 47 525,75 лева, с продължителност на изпълнение на заложените дейности от 27.06.2017 г. до 27.11.2017 г.
В изпълнение на Дейност 1: „Формиране и учредяване на публично-частно партньорство (МИРГ)“ и Дейност 2 „Популяризиране на подхода  „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), Община Свищов ще проведе информационни срещи с жителите на всички 16 населени места на територията на общината. Първата среща се проведе при засилен интерес на 24 юли от 11 часа, в Зала 1 на Община Свищов, на нея присъстваха и жители на село Ореш. По-късно същия ден, такава бе проведена и в „Клуб на пенсионера“ - село Вардим. На срещите екипът по Проекта направи презентация на дейностите, като открои целите, конкретните стъпки и очакваните резултати. Чрез реализиране и използване на възможностите на подхода "отдолу-нагоре", в резултат на проведени срещи, дискусии, обучения на местни лидери и заинтересовани лица от секторите "Рибарство" и "Аквакултури", ще се цели засилване на интереса към рибарството и създаване на територията на община Свищов Местна инициативна рибарска група (МИРГ).
Срещите с местната общност продължават по следния график:
25.07.2017 г., (вторник), от 11:00 часа, в с. Драгомирово в залата на кметството за заинтересованите жители и от с. Царевец; с. Българско Сливово; с. Овча могила, с. Морава, с. Деляновци и с. Червена;
25.07.2017 г., (вторник), от 17:00 часа в с. Хаджидимитрово в „Клуб на пенсионера“ за жителите и на с.  Совата, с. Алеково, с. Козловец, с. Александрово и с. Горна Студена.
 
Припомняме, че община Свищов е сред първите 14 с подписани договори за безвъзмездна финансова помощ по програмата за морско дело и рибарство.
 
                                                                        
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания