Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ "ПЪРВА КОПКА"

ПОКАНА ЗА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ \"ПЪРВА КОПКА\"
Добавена на: 2017-04-28 17:38:41

Прессъобщение на Община СвищовОБЩИНА СВИЩОВ, в качеството си на бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.036-0003-C01 от 21.11.2016 г. за проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие,
има удоволствието да Ви покани на 02 май 2017 г. на официални церемонии „първа копка“ на следните обекти по проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”:
• ДГ №3 „Радост“ гр. Свищов в 10,00 часа;
• ДГ №1 „Васил Левски“ гр. Свищов в 10.30 часа и
• ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Овча Могила в 12,00 часа.


Екип за управление на проекта

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания