Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“

Проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“
Добавена на: 2017-04-28 16:33:11

Проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
 
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
На 2 май 2017 г. (вторник) от 11.00 часа пред административната сграда на Община Свищов ще се проведе Церемония „първа копка” по  проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“ във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG16RFOP001-1.036-0002-С01 от 18.11.2016 г.
Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Свищов“, част от процедура BG16RFOP001-1.036-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и е на обща стойност 2 385 582,43 лева.
 
Ще Ви очакваме!
 
 
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания