Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА за пресконференция по проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”.

ПОКАНА за пресконференция по проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”.
Добавена на: 2017-04-21 14:56:30

На пресконференцията ще бъдат представени основните дейности по проекта, екипът за управление и предвидените за изпълнение дейности по обновяване и развитие на образователната инфраструктура в Община Свищов

ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЩОВ, в качеството си на бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.036-0003-C01 от 21.11.2016 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие,
има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция по проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”.
На пресконференцията ще бъдат представени основните дейности по проекта, екипът за управление и предвидените за изпълнение дейности по обновяване и развитие на образователната инфраструктура в Община Свищов за следните обекти по проекта: ДГ №3 „Радост“, ДГ №1 „Васил Левски“ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Овча Могила.
Встъпителната пресконференция ще се проведе на 26.04.2017 г. (сряда) от 13:00 часа, в зала №1, разположена на първия етаж в административната сграда на Община Свищов, на адрес: гр. Свищов 5250, ул. „Цанко Церковски” № 2.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания