Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ Е ПАРТНЬОР В МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ

ОБЩИНА СВИЩОВ Е ПАРТНЬОР В МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ
Добавена на: 2017-03-01 15:33:09

ОБЩИНА СВИЩОВ Е ПАРТНЬОР В МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ

Проекта е насочен към развитието на Дунавския регион

Основната цел на новия проект „TransDanube.Pearls“, по който община Свищов е партньор, е да допринесе за развитието на Дунавския регион чрез обезпечаване на устойчива мобилност в областта на туризма – екологични, мултимодални и ефективни транспортни услуги, стимулиращи туризма и местната икономика. Целта е да се намали използването на частни автомобили с всички негативни последствия за околната среда и човешкото здраве без да се ограничиват възможностите за придвижване в региона. След приключване на проекта ще се създаде една мрежа от устойчиви дестинации, наречени „перли” край Дунав. Тя ще създаде възможности за коопериране на транспортния и туристическия сектори и създаване на общи стандарти в туризма. Партньорите са общо 15 и са разположени по цялото течение на реката, като водещ партньор е Австрийска агенция по околна среда, а част останалите партньори са от Германия, Унгария, Словакия, Хърватия, Румъния, Молдова, Агенция за регионално развитие Източна Сърбия и други. Изключително е задоволството ни от факта, че от България участници са общините Свищов и Силистра. В момента в Белград, Сърбия се провежда встъпителната пресконференция по проекта, на която присъстват г-н Кристиян Кирилов – Председател на Общински съвет Свищов и г-н Стоян Парашкевов – Директор Дирекция „АПИОУПЕВ“ в Община Свищов. Основните теми, по които разискват участниците по време на конференцията са свързани с прилагането на концепцията за устойчива мобилност в областта на туризма. Лектори и гости са представители на Министерство на околната среда на Сърбия, Агенция за околната среда Австрия, Федерация на Сръбско Колоездене, Националната колоездачна Полиция, Министерство на Транспорта на Сърбия и евродепутати. Проекта е на стойност малко под 3 млн. евро и ще се изпълнява 30 месеца, считано от м. януари 2017 г.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания