Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Трима млади хора започнаха работа в общинска администрация по програма „Старт на кариерата“

Трима млади хора започнаха работа в общинска администрация по програма „Старт на кариерата“
Добавена на: 2017-02-23 15:09:33

Трима млади хора започнаха работа в общинска администрация по програма „Старт на кариерата“
Трима млади хора започнаха работа в общинска администрация по програма „Старт на кариерата“

Никола Терзиев, Анелия Иванова и Наталия Цветанова вече изпълняват професионалните си задължения на своите работни места

       През месец октомври м. г. стартира процедурата за набиране на кандидати за работа по програма „Старт на кариерата”, Процедура 2016 г. Предвид възможностите за финансиране на работни места по програмата, Община Свищов заяви максимума възможни работни места, които за общинските администрации са - до 3 раб. места за всяка общинска администрация, която се намира извън областен център.
Кандидатите отговарящи на изискванията бяха над 20 за 3-те места и след регламентиран подбор, трима от тях официално стартираха работа в общинска администрация на 20.02.2017 г. Младите служители са назначени в три различни дирекции, а именно: Дирекция "ФД"; Дирекция "АПИОУПЕВ" и Дирекция "УССД". Програмата „Старт на кариерата“ е за срок от 9 месеца, като основната цел е улесняване на прехода между образование и заетост, за което време младежите ще натрупат опит и трудов стаж в своята специалност.
 
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ    
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания