Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Румънска делегация посети община Свищов във връзка със съвместни планове за бъдещи проекти

Румънска делегация посети община Свищов във връзка със съвместни планове за бъдещи проекти
Добавена на: 2017-01-30 14:47:46

Румънска делегация посети община Свищов във връзка със съвместни планове за бъдещи проекти

Двете страни обсъдиха проектни идеи от новия програмен период на Програма Interreg V-A Румъния – България

Гостите от Александрия бяха водени от вицепрезидентът на окръжен съвет Телеорман Виргилио Кокошила. Той бе придружен от изпълнителния директор по „Европейски въпроси“ Елена Сфинтеш, съветникът Ирина Тоту и двама служители от Инспектората за извънредни ситуации Телеорман, начело с главен инспектор полковник Станку Мариус. Пред директора на Дирекция „АПИОУПЕВ“ Стоян Парашкевов и старши експерт „Проектиране и въвеждане в проекти” Янка Николова, румънската делегация представи своите идеи във връзка с Проектни предложения по Програма Interreg V-A Румъния – България, Специфична цел „3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион“. Предложението е за съвместно партньорство между Румъния и България, касаещо Кризисните центрове от двете страни на реката. Операциите по проектното предложение са относно повишаване на координацията и ефективни реакции на властите в извънредни ситуации, причинени от природни бедствия (наводнения, пожари, горещини, земетресения, бури), както и за създаване на общи правила / законодателство относно обезлесяване и строителство в засегнатите райони от природни и антропични опасности. В рамките на тези операции могат да се получат различни видове резултати, които могат да бъдат:
-          Общи стратегии за управление на риска и превенция на риска включително съвместни планове за действие;
-          Съвместни партньорства, създадени в областта на съвместното за ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации;
-          Планове за действие за устойчивостта и намаляване на риска от бедствия;
-          Интегрирана и общи стандарти за градско планиране и управление на риска
-          Оборудване в областта на мониторинга на параметрите на околната среда, оборудване в областта на управлението на риска и устойчивостта при бедствия;
-          Разяснителни кампании за трансгранично населението на опасностите и рисковете, и по отношение на мерките за тяхното смекчаване, управление, намаляване;
-          Обмен на опит.
 
Кметът на община Свищов Генчо Генчев прие гостите в Гербовата зала, където ги приветства с добре дошли и ги увери, че при сериозно отношение от двете страни, партньорството по това проектно предложение ще бъде от голямо значение за развитието на Кризисните центрове и ще повиши нивото на безопасност и грижите за населението. При реализиране на проектното предложение Кризисният център в с. Овча могила ще получи средства за модернизиране на техниката и оборудването в центъра.
 
 ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ   
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания