Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

МРРБ отпусна 500 хиляди лева за реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа по проект

МРРБ отпусна 500 хиляди лева за реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа по проект
Добавена на: 2017-01-26 16:17:20

Реконструкцията на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Свищов ще бъде в обхвата на дейностите по проект: „Благоустрояване на градска жизнена среда“

По настояване на кмета Генчев, в края на 2016 година бе изпратено писмо до МРРБ относно необходимостта от осигуряване на средства за финансиране на обект „Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Свищов в обхвата на дейностите по проект „Благоустрояване на градска жизнена среда“. Реконструкцията на водопроводната и канализационна мрежа беше от изключителна важност за качественото реализиране на този проект и неговата устойчивост. Тази година, на 24 януари кметът на община Свищов Генчо Генчев подписа официално споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в което МРРБ се съгласява да предостави на община Свищов средства в размер на 500 000 лв. за изпълнение на дейностите за обект „Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Свищов в обхвата на дейностите по проект „Благоустрояване на градска жизнена среда“.
Припомняме, че през ноември 2016 г., във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов”, МРРБ отпусна 5 040 204, 64 лв. за реализирането на проектно предложение „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов”.
Проектното предложение предвижда дейности за подобряване и реновиране на градската среда на територията на зона за въздействие с преобладаващ социален характер в гр. Свищов – ул. „Черни връх“/ж.к. „Младост“ и парк Радост.
Проектът за ул. "Черни връх"/ ж.к. "Младост" обхваща междублокови пространства с обща площ от 53 990 кв.м., обвързани в единна система чрез реконструкция на улична мрежа с обща площ 28 005 кв.м. и обособени в четири подобекта.
Благодарение на отпуснатите средства в размер на 500 хиляди лева, ще бъде възможна реконструкцията на водопроводната и канализационна мрежа в обхвата на проекта и изпълнението му ще гарантира устойчиво развитие и подобряване на градската, жизнена среда в Свищов.
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания