Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

100 учители от областите: Велико Търново, Плевен и Русе участваха в обучителен курс

100 учители от областите: Велико Търново, Плевен и Русе  участваха в обучителен курс
Добавена на: 2016-12-23 14:40:57

СУ "Димитър Благоев" бе домакин на събитието в Свищов

В периода 19- 21.12. 2016 г. в СУ „Димитър Благоев“ - град Свищов се проведе първият обучителен курс в България на тема: „Прилагане на новите учебни програми и стандарти“ по национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“. В него взеха участие 100 учители от областите: Велико Търново, Плевен и Русе. Гости на обучението бяха: Генчо Генчев - кмет на Община Свищов; Д-р Кристиян Кирилов - председател на Общински съвет- Свищов; Анелия Димитрова – заместник-кмет „Управление на европейски проекти, образование и устройство на територията“; Румяна Кузева - началник отдел „Образование“; инж. Розалия Личева - началник на РУО град Велико Търново; Лазар Додев - директор на дирекция „Организация, контрол и инспектиране“ към МОН; Румяна Томова- главен експерт в дирекция ФАОП в МОН; Ремдие Ибрям - главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ на МОН; Полина Владимирова- старши експерт за квалификация на педагогическите кадри, РИО); Лиляна Стефанова- главен експерт отдел „Организационни дейности“, ДОКИ, МОН. Обyчeниeтo беше с пpoдължитeлнocт 16 aкaдeмични чaca, кoeтo пoзвoлявa нa пeдaгoзитe дa им бъдe пpизнaт eдин yчeбeн кpeдит. Семинарът включи няколко обучителни панела: „Държавните образователни стандарти в Закона за предучилищно и училищно образование“, „Съвременни технологии на обучение при прилагане на новите учебни програми“, „Функционалната грамотност и четенето с разбиране за постигане на резултатите от обучението“, „Мениджмънт на класа и документация на класния ръководител“, „Наставничество“, „Работа с родителите“, „Обща и допълнителна подкрепа за всяко дете“ и „Охрана и безопастност“. Учителите са първите преминали обучение на ДАНС за религиозна радикализация. Всички участници в обучителния курс получиха сертификат, подписан от Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти при ВТУ.

 

По информация на училището

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания