Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Одобрен е проект за модернизиране на болниците в Свищов и Зимнич

Одобрен е проект за модернизиране на болниците в Свищов и Зимнич
Добавена на: 2016-12-12 14:34:49

По Програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“ свищовската болница ще се сдобие с модерен скенер и реаномобил от най-ново поколение

Предстои реализирането на проектно предложение  „Вашето здраве има значение! – Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов“, с което се кандидатства за финансиране  по Програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“, Приоритетна ос 5: Ефективен регион, Специфична цел 5.1: Повишавене на капацитета за сътрудничеството и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничния регион.
Съвместният проект по трансгранично сътрудничество, на стойност 1.494.719.43 евро, беше одобрен от Управляващия орган и предстои подписване на договорите от страна на кметовете на Зимнич и Свищов. С реализирането му ще бъде доставена високотехнологична апаратура за МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ град Свищов и болницата в град Зимнич. За болницата в Свищов, е заложено  доставянето на компютърен томограф и реаномобил от най-ново поколение. С новата техника ще се постигне осъществяване на комплексна и висококачествена диагностика, което е изключително важно за ефективността на свищовското лечебно заведение. Общата сума, която ще се усвои община Свищов е в размер на 763.231.29 евро, от които 2% са собствен принос. Освен модерната апаратура, в проекта са заложени средства за ремонт и реконструкция на помещението, в което ще бъде инсталиран томографа, обмяна на опит и други свързани с проекта дейности. Реализирането на проекта ще допринесе за постигане на по-голяма ефективност при оказване на спешна медицинска помощ и ще гарантира равен достъп и високо качество на болничната медицинска помощ. Здравните заведения ще продължат да придобиват нов облик със съвременна технологична апаратура, която ще задоволи изискванията на своите пациенти. Благодарение на новите придобивки ще се повиши конкурентноспособността и свързаното с това насърчаване на заетостта и създаване на добавена стойност в здравните заведения на двете страни.
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания