Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

План за защита при бедствия по р. Дунав обсъждаха в Община Свищов

План за защита при бедствия по р. Дунав обсъждаха в Община Свищов
Добавена на: 2016-12-07 15:03:57

Основната цел на плана при бедствия, е да се създаде оперативно действаща организация за наблюдение, систематизиране на информацията, оповестяване, анализ и предприемане на необходимите мерки при наличие на критични ситуации

      Директорът на Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност” към  ИАМА Георги Мотев и к.в.п. Камен Иванов - началник отдел „Аварийно-спасителна дейност река Дунав” посетиха Свищов, във връзка с разработването на План за защита при бедствия в частите свързани с ледоход по р. Дунав и нефтени разливи и замърсявания.
Основната цел на плана при бедствия, е да се създаде оперативно действаща организация за наблюдение, систематизиране на информацията, оповестяване, анализ и предприемане на необходимите мерки при наличие на предпоставки за ледови запори и критично повишаване на речното ниво на р. Дунав, както и замърсявания от нефтени разливи, и др. Специалистите от ИА „Морска администрация” бяха приети в Община Свищов от зам.-кмета Борислав Замфиров, където в едночасов разговор, заедно със Стефан Димитров – директор Дирекция „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка”, началникът на РСПБЗН гр. Свищов  гл. инспектор инж. Светлин Михайлов и секретарят на Общината Любомира Петрова, обсъдиха бъдещи съвместни действия, във връзка с плана за защита при бедствия по р. Дунав. Представителите на Община Свищов изразиха готовност за пълно съдействие, след като се съгласуват действията на областно ниво и планът се координира с Единната спасителна система, чиято основна задача е поддържане на готовност за действие и способност за своевременно реагиране, ясно и точно определяне на задълженията на всички нива и ефективно използване на наличните ресурси на отделните институции.
 

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания