Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

График за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. декември 2016

График за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. декември 2016
Добавена на: 2016-12-07 11:35:50

Редовното заседание на Общински съвет Свищов ще се проведе на 21.12.2016 г.

Понеделник –12.12.2016 г.
• от 14.00 часа – ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”
• от 15.30 часа – ПК по “Образование, култура и вероизповедания”
Вторник – 13.12.2016 г.
• от 15.00 часа – ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”
• от 16.00 часа – ПК по “Приватизация и следприватизационен контрол”
Сряда – 14.12.2016 г.
• от 11.30 часа – ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”
• от 15.00 часа – ПК по “ТСУ и общински активи”
Четвъртък – 15.12.2016 г.
• от 14.00 часа – ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”
• от 15.00 часа – Съвместно заседание на ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет” и ПК по “ТСУ и общински активи”
• от 16.00 часа – Председателки съвет
• от 16.30 часа ПК по “Установяване конфликт на интереси”


21.12.2016 г. /СРЯДА/– Редовно заседание на Общински съвет – Свищов, Зала 1 на Общината


Материалите за заседанията на комисиите са на разположение при Звеното, обслужващо Общински съвет – Свищов (стая № 13). Телефон за връзка 0631/68103.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания