Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Отчет за дейността си през първата година от своя мандат направи ръководството на Община Свищов

Отчет за дейността си през първата година от своя мандат направи ръководството на Община Свищов
Добавена на: 2016-11-30 15:06:39

Отчет за дейността си през първата година от своя мандат направи ръководството на Община Свищов
Отчет за дейността си през първата година от своя мандат направи ръководството на Община Свищов
Отчет за дейността си през първата година от своя мандат направи ръководството на Община Свищов
Отчет за дейността си през първата година от своя мандат направи ръководството на Община Свищов

Книжки с отчета за извършената дейност през изминалата година, ще бъдат отпечатани и разпространи безплатно, за достъп до широката общественост

На 29.11.2016 г. от 17.30 часа в Зала №1 на Община Свищов кметът на общината Генчо Генчев направи пред свищовската общественост доклад за свършената работа през първата година от своя мандат. В рамките на разширеното заседание на Обществения консултативен съвет бяха поканени да присъстват директори на дирекции от общинска администрация, кметове на кметства, общински съветници, директори на детски градини и училища в община Свищов, представители на културни и социални институции, на бизнеса, на неправителствени организации, граждани и медии. На срещата, заедно с кмета, от ръководството присъстваха председателят на ОбС – Свищов д-р Кристиян Кирилов и зам.-кметовете Анелия Димитрова, Бедри Алиев, инж. Пламен Петков и Борислав Замфиров.
След като направи подробен отчет за първата година от своя мандат, кметът Генчев презентира изработените от настоящото ръководство на Общината и входирани в съответните ведомства проекти. За всеки отделен проект имаше кратка информация за програмата, средствата, ефективността и до какъв етап е неговото развитие. В годишния отчет бяха заложени акценти върху приоритетните дейности, във всички сфери на развитието в община Свищов. Те бяха изложени в следния ред:
Дейности за стимулиране на местния бизнес и първи резултати на община Свищов за привличане на чуждестранен инвеститор - „TAUMEDIT” - Германия. Приоритетни дейности в: земеделието, транспорта, в сферата на услугите, във финансовото управление, развитие на човешките ресурси, в градоустройството, дейности за повишаване на заетостта, дейности в здравеопазването и образованието, в социалната сфера, в екологията, в туризма, културата и културните събития отбелязани през годината, приоритетни дейности в спорта,  дейности за осигуряване на обществен ред и сигурност, за развитие на младежките дейности, за успешно реализиране на европейски проекти, за развитие на електронното управление, както и предстоящите дейности, залегнати в плана за развитие на Община Свищов.
Годишният отчет на кмета Генчев завърши с думите: „През 2017 година приоритетно ще работим за успешното реализиране на одобрените вече проекти и използване на всички нови възможности за привличане на финансови ресурси в Община Свищов по оперативни програми и финансови инструменти от ЕС. Предстоят нови схеми и по Програма за трансгранично сътрудничество „Interrеg V-А Romania-Bulgaria“, където също ще кандидатстваме с проектни предложения за подобряване на жизнената среда в Община Свищов.”
Кметът увери, че ще продължи да работи за равнопоставеност на града и населените места, а кметовете на с. Овча могила и с. Вардим потвърдиха, че това вече се усеща от жителите по селата. Възможностите, които се предоставят за развитието на селските райони, благодарение на учредения МИГ с община Ценово, са отдавна бленуван момент и с радост ще се възползват от свежи средства за развитие и облагородяване на населените места.
В залата присъстваха много жители на общината, които като будни граждани зададоха въпроси свързани с екологията, бездомните кучета, бъдещето на ВиК Свищов и общинската болница, образователната стратегия на Общината, инвестиционната политика и вътрешна икономика. Ръководството на Община Свищов, в лицето на кмета, ресорните зам.-кметове и председателят на ОбС – Свищов, отговориха на поставените запитвания и благодариха на присъстващите за отговорната гражданска позиция, която проявяват.
Поради невъзможността на много хора да присъстват на годишния отчет, ръководството на Община Свищов ще отпечата и разпространи безплатно книжки, с отчета за извършената дейност през изминалата година, които ще достъпни за широката общественост.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания