Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Информационна среща на тема „Възможности за финансиране от ЕСИФ през 2017 г.“ се проведе в Свищов

Информационна среща на тема „Възможности за финансиране от ЕСИФ през 2017 г.“ се проведе в Свищов
Добавена на: 2016-11-21 13:17:46

На срещата взеха участие служители на общинска администрация, представители на учебни, социални институции и граждани

            Областен информационен център – Велико Търново организира в Свищов информационна среща на тема „Възможности за финансиране от ЕСИФ през 2017 г.". В информационното събитие, което се проведе на 21 ноември 2016 г. (понеделник) от 10:00 ч. в Залата на Община Свищов, взеха участие служители на Общината, представители на учебни и социални институции, и граждани. Управителят на ОИЦ Светла Стефанова представи предстоящите възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) – съгласно Индикативните годишни работни програми (ИГРП) за 2017 г. След като информира за предстоящите възможности по ОП „Региони в растеж”, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, ОП „Иновации и конкурентноспособност”, ОП „Добро управление”, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство, г-жа Стефанова направи кратка дискусия с присъстващите в залата и отговори на поставените и въпроси.
       През периода 16 - 29.11.2016 г. Областният информационен център организира такива срещи в общините: Сухиндол, Лясковец, Полски Тръмбеш, Свищов, Павликени, Стражица, Горна Оряховица, Елена и Златарица.
Повече информация за възможностите за финансиране от ЕСИФ през 2017 г., можете да намерите на предоставените от Областния информационен център – Велико Търново контакти за връзка:
Адрес: 5000 Велико Търново, бул. „България”24;
Тел: 062/62 00 75; 062/ 62 00 72;
Имейл: oic.vt@eufunds.bg, oic_vt@abv.bg;
Фейсбук: http:// www.facebook.com/oic.vt
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания