Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИЯ ОТ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

ИНФОРМАЦИЯ ОТ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ
Добавена на: 2016-10-25 10:37:26

Дирекция "Бюро по труда"- Свищов уведомява работодателите от общините Свищов и Полски Тръмбеш, че разполага с финансови средства по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)

Дирекция "Бюро по труда"- Свищов уведомява работодателите от общините Свищов и Полски Тръмбеш, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. октомври 2016 г., както следва:
•  безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - 18932,00 лева;
• безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) - 3681,00 лева;
• безработни лица до 29-год. на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) - 316,00 лева;
• за стажуване на безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия - (чл. 46 от ЗНЗ) - 2267,00 лева;
• безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение) чл. 46а от ЗНЗ - 9983,00 лева;
• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели- микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - 2352,00 лева;
• безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ) - 2418,00 лева;
• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - 5120,00 лева;
• безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - 5535,00 лева.
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 24 октомври 2016г. (в периода от 25 октомври до 2 ноември 2016 г., включително). Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция "Бюро по труда" - Свищов, както и на тел. 0631 60682, 0631 60469, 0879 005 824,0882 825 139

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания