Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

По Регионалната програма за заетост на Община Свищов ще бъдат наети 7 безработни лица

По Регионалната програма за заетост на Община Свищов ще бъдат наети 7 безработни лица
Добавена на: 2016-09-28 15:49:35

Една от стратегическите цели на ръководството на Община Свищов в съответствие с Програмата за управление на кмета 2015-2019 г. и Общински план за развитие, е подобряване качеството на живот и увеличаване на заетостта. Като водещ приоритет е повишаването на трудовата заетост и намаляване на социалния риск

Регионалната програма за заетост на Община Свищов „Осигуряване на заетост на безработни лица за подобряване на инфраструктурата на град Свищов“ е насочена към намаляване на равнището на безработицата в община Свищов, чрез осигуряване на заетост на безработни лица, като заложените дейности ще подобрят облика и жизнената среда на населението от град Свищов и ще решат някои от проблемите, свързани с подобряване на техническата и социална инфраструктура. Заложените дейности са насочени към поддръжка на четвъртокласна пътна мрежа /почистване на пътни канавки, изрязване на храсти, косене на трева по банкети/, почистване и отводняване на улици, дерета и канали и поддържане на детски площадки и паркове. Структурата на безработицата в общината показва наличие на подходящи за включване в програмата безработни лица от предвидените целеви групи, а именно:
Ø     продължително безработни лица;
Ø     лица над 50 годишна възраст.
 
Община Свищов е заявила в ДБТ – Свищов 7 работни места, на пълен работен ден. Заявените позиции са за „Общ работник, поддръжка и почистване на паркове и събиране на отпадъци”. Планираната заетост е от 5 месеца, като дейностите се предвижда да стартират от 1 ноември 2016 г. и да продължат до 31 март 2017 г. Финансовите средства са осигурени от Държавния бюджет и са на обща стойност 17 467 лв.
Чрез включването на лицата в програмата, ще се осигури социално мотивиране за активно поведение на пазара на труда и полагане на усилия за повишаване на собствените знания и умения. С реализирането на Регионалната програма се цели: мотивиране на лицата за заработване на трудовите им възнаграждения; стимулиране и вдъхване на увереност на безработните при търсене на работа, формиране на навици за постоянна трудова ангажираност, ежедневна работа и професионална отговорност към извършваната дейност; подпомага се изпълнението на важни за общината и държавата дейности като намаляване на разходите за социални помощи, подобряване на условията на живот на населението на града и не на последно място намаляване на безработицата на продължително безработните лица и лицата над 50 годишна възраст. Поради тези причини общината търси възможности да осигури допълнителна заетост на безработни лица именно по Регионалната програма за заетост и обучение.

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания