Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Изработване на Общ устройствен план (ОУП) на територията на Община Свищов

Изработване на Общ устройствен план (ОУП) на територията на Община Свищов
Добавена на: 2016-09-26 11:09:50

СЪОБЩЕНИЕ за процеса на изработване на Общ устройствен план (ОУП) в обхвата на цялата територия на ОБЩИНА СВИЩОВ.

Едно от предназначенията на плана е да осигури основа за цялостното устройство на всички населени места от общината и землищата им, с оглед правилното насочване и оптимална реализация на инвестициите, както и за гарантиране устойчивостта в социално-икономическото развитие и реализацията на ресурсите.
Общинската управа счита за приоритет отчитането на реалните потребности и инвестиционните намерения на заинтересованите страни на територията на общината
Във връзка с изготвянето на предварителния проект на общия устройствен план, на официалния сайт на общината е публикувана анкета, която можете да намерите на следния интернет-адрес:
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_CXGfQsWXLHurLrdlgUyLoF9y2_UYPIhI9cpmqDecCpBmyA/viewform?c=0&w=1

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания