Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ТРАДИЦИОНEН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС “СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ” ЗА АВТОРИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА

ТРАДИЦИОНEН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС “СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ” ЗА АВТОРИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА
Добавена на: 2016-08-24 09:01:44

Отличените творби ще бъдат публикувани в печатни медии, както и на интернет страницата на Община Свищов на адрес: www.svishtov. bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 
Във връзка с празниците на града, които ще се проведат
на 23, 24 и 25 септември 2016 година,
 
 
ОБЩИНА СВИЩОВ
 
О Б Я В Я В А
ТРАДИЦИОННИЯ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
“СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ”
ЗА АВТОРИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА.
 
Конкурсът е напълно анонимен. Всеки автор може да участвува с по едно непубликувано стихотворение, изпратено в три еднообразни екземпляра в печатен вид на машина или в компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат. Всяко стихотворение се придружава от малък плик с трите имена, адреса и телефон за връзка на своя автор.
Ще бъдат присъдени:
Наградата за поезия “Николай Искъров” в размер на 250 лева
Първа награда – 150 лева
Втора награда – 100 лева
Трета награда – 70 лева
Две поощрителни награди по 50 лева.
 
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 25 септември 2016  година от 10.30 ч. в камерната зала при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856”.
Краен срок за получаване на творбите:  10 септември 2016 година на адрес:
 
5250 гр. Свищов,
област В.Търново,
ул. “Д.Г.Анев” № 4 а, Община Свищов „Култура”, за конкурса.
 
Отличените творби ще бъдат публикувани в печатни медии, както и на интернет страницата на Община Свищов на адрес: www.svishtov. bg.
Телефони за информация:
0631/643-51 – главен експерт „Култура“
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания