Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

„Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”

„Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”
Добавена на: 2016-08-12 16:21:59

Включилите се млади хора от Община Свищов по проекта ще получават стипендии по време на обучението и след това ще бъдат назначени на работа на пълно работно време и възнаграждение за минимум 6 месеца в Община Свищов

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Свищов в партньорство с „ДЕКСИ КОНСУЛТ” ООД изпълняват проект „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар” по Договор № BG05M9OP001-1.002-0040-C01/15.04.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Част от дейностите по проекта включват идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда.
В тази връзка в изпълнение на Дейност 1: „Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда” по проекта, Ви каним в удобно за вас време в Община Свищов на среща във връзка с възможност за включване на младежи до 29 г. в планираните обучения и заетост.
Включилите се млади хора от Община Свищов по проекта ще получават стипендии по време на обучението и след това ще бъдат назначени на работа на пълно работно време и възнаграждение за минимум 6 месеца в Община Свищов.

Ключът към успеха е пряко свързан с получаването на нови знания в различна сфера и добрият старт в кариерното развитие.
За контакт и допълнителна информация: тел. 0631/68144, e-mail stevex@mail.bg - Стоян Парашкевов (ръководител на проекта) и тел. 0631/ 68116, e-mail iva_panajotova@abv.bg – Ива Панайотова (координатор по проекта)

С уважение,

СТОЯН ПАРАШКЕВОВ
Ръководител проект
съгл. Пълномощно № 338/22.04.2016 г.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания