Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЕДНА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ

ЕДНА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2016-08-12 11:30:10

ЕДНА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ
ЕДНА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ
ЕДНА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ
ЕДНА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ
ЕДНА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ
ЕДНА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ

Каним ВИ в удобно за вас време в Община Свищов на среща във връзка с възможност за включване на младежи до 29 г. в планираните обучения и заетост.

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Община Свищов в партньорство с „ДЕКСИ КОНСУЛТ” ООД  изпълняват проект „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар” по Договор № BG05M9OP001-1.002-0040-C01/15.04.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Част от дейностите по проекта включват идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда.
В тази връзка в изпълнение на Дейност 1: „Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда” по проекта, Ви каним в удобно за вас време в Община Свищов на среща във връзка с възможност за включване на младежи до 29 г. в планираните обучения и заетост.
Включилите се млади хора от Община Свищов по проекта ще получават стипендии по време на обучението и след това ще бъдат назначени на работа на пълно работно време и възнаграждение за минимум 6 месеца в Община Свищов.
 
Ключът към успеха е пряко свързан с получаването на нови знания в различна сфера и добрият старт в кариерното развитие.
         За контакт и допълнителна информация: тел. 0631/68144, e-mail stevex@mail.bg - Стоян Парашкевов (ръководител на проекта) и тел. 0631/ 68116, e-mail iva_panajotova@abv.bg – Ива Панайотова (координатор по проекта)
 
С уважение,
 
СТОЯН ПАРАШКЕВОВ
Ръководител проект
съгл. Пълномощно № 338/22.04.2016 г.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания