Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Работна среща свързана с Инвестиционната програма на община Свищов се проведе в Гербовата зала

Работна среща свързана с Инвестиционната програма на община Свищов се проведе в Гербовата зала
Добавена на: 2016-07-22 16:39:29

Работна среща свързана с Инвестиционната програма на община Свищов се проведе в Гербовата зала

Специалистите дискутираха практически и технически въпроси, свързани с изготвянето на документи и прилагането на нормативно установените правила, касаещи Инвестиционната програма в изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Свищов за периода 2014-2020 г.

   Работна среща между експерти, свързана с изпълнение на Инвестиционната програма на община Свищов по ОП „Региони в растеж”, се проведе в сградата на Общината. Добромир Василев – консултант по изработване на проектните предложения и Иванка Рейзи, представител на екипа външни оценители на проектите на Общината, бяха гостите, които обмениха информация с експертите от Община Свищов. Специалистите дискутираха практически и технически въпроси, свързани с изготвянето на документи и прилагането на нормативно установените  правила, касаещи Инвестиционната програма в изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Свищов за периода 2014-2020 г.  Бяха засегнати въпроси свързани с подаването и комплектоването на проектните предложения.   Инвестиционната програма включва, предвидени в ИПГВР на град Свищов проекти за различни инфраструктурни обекти, които целят постигане на устойчиво развитие и интегрирано въздействие върху територията и населението, чрез изпълнение дейности по различни инвестиционни приоритети: Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради; Градска среда; Социална инфраструктура; Образователна инфраструктура и Културна инфраструктура.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, за изпълнение на инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ за Свищов е на стойност 16 818 684,82 лв. Част от тези средства ще бъдат използвани за населени места, извън град Свищов, които вече са част от интегрирания план за градско развитие на общината.
В края на срещата г-жа Рейзи изрази увереност, че спазването на законодателството и усещането за екипна работа  е ключово за справянето във всяка една ситуация. Тя пожела на общинските служители да работят законосъобразно и в екип, а добрите резултати няма да закъснеят.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания