Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Местната комисия за борба с противообществените прояви бе домакин на среща за обмяна на опит

Местната комисия за борба с противообществените прояви бе домакин на среща за обмяна на опит
Добавена на: 2016-07-19 15:13:33

Местната комисия за борба с противообществените прояви бе домакин на среща за обмяна на опит
Местната комисия за борба с противообществените прояви бе домакин на среща за обмяна на опит

Семинарът се проведе в рамките на два дни и беше изключително ползотворен за всички институции взели участие

На 15 и 16 юли 2016 г., се проведе семинар в община Свищов между съставите на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при община Провадия, община Тутракан, община Балчик, община Варна, община Лясковец и община Свищов. Срещата се организира във връзка с усъвършенстване на работата с деца с девиантно поведение и предстоящите промени в Наказателния кодекс свързани с непълнолетните правонарушители, в съответствие с изискванията на Минималните стандартни правила на ООН за правораздаване при непълнолетните. Семинарът се откри в Гербовата зала от кмета на  община Свищов и председател на МКБППМН – Генчо Генчев. От Местната комисия в община Свищов на срещата присъстваха началникът на отдел „Закрила на детето” – Ренета Чобанова, Лора Георгиева – инспектор Детска педагогическа стая при РУ – Свищов, директорът на ЦОП – Свищов Ася Михайлова и секретарят на местната комисия Вера Блажева. Целта на посещението бе обмяна на добри практики и възможности за взаимодействие между институциите участващи в съставите на местните комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
По време на  срещата, членовете на комисиите имаха възможност да се запознаят с превантивната работа на местната комисия, институциите участващи в състава и, както и взаимодействието помежду им. Гостите посетиха консултативния кабинет, стаята на местната комисия и Центъра за обществена подкрепа в Свищов. Запознаха се от близо с работата на обществените възпитатели в консултативния кабинет и колегите им от крайдунавския град.
Всички секретари от местни комисии споделиха своя опит и превантивна работа с малолетните и непълнолетните. Семинарът се проведе в рамките на два дни и беше изключително ползотворен за всички институции взели участие.
 
По информация на МКБППМН – гр.Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания