Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

След активно съдействие от страна на общинското ръководство, се отпуснаха пари за ремонт на църкви

След активно съдействие от страна на общинското ръководство, се отпуснаха пари за ремонт на църкви
Добавена на: 2016-07-08 13:34:05

След активно съдействие от страна на общинското ръководство, се отпуснаха пари за ремонт на църкви

В църковните храмове на няколко села от община Свищов ще бъдат извършени належащи ремонтни дейности

По инициатива на общинското ръководство, през първата половина на 2016 година, църковните настоятелства на няколко църкви в община Свищов, съвместно с кметовете по места, написаха писма до Дирекция по „Вероизповедания” в Министерски съвет и съответно до Великотърновската епархия, с молба да им бъдат отпуснати средства за належащи ремонти. Към писмата бяха приложени съответните количествено-стойностни сметки, за необходимите ремонти в  съответните църкви.    
   След активно съдействие от страна на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, от Дирекция по „Вероизповедания” към Министерски съвет отпуснаха средства за църковните храмове. През месеците май и юни, пет от населените места получиха писма, чрез които бяха уведомени, че по сметката на Великотърновската митрополия са отпуснати средства за строително-ремонтни дейности. Църквите, които получиха целева държавна субсидия са: храм „Св. архангел Михаил” - с. Александрово, храм „Св. Димитър” - с. Горна Студена, храм „Св. Йоан Рилски” - с. Драгомирово, храм „Св. Димитър” - с. Козловец и  храм „Св. Параскева” в с.Червена.
В село Александрово средствата в размер на 6000 лв. ще бъдат изразходвани за оформяне на преддверието, където ще бъде поставен гипсокартон, теракот и входна врата. Подът на църквата ще бъде основно ремонтиран и ще се положи ламинат;
В село Горна Студена, средставата в размер на 5000 лв. ще бъдат изразходвани за ремонт на покрива;
В село Драгомирово, със средствата в размер на 6000 лв. вече е подменена част от храмовата дограма;
В село Козловец, със средствата от 5000 лв. предстои ремонт на покрива и фасадата на храма.
В село Червена, сумата от 6000 лв. ще бъде използвана за ремонт на покрива.
След ремонтните дейности, в срок до 15 декември 2016 година, в Дирекцията по „Вероизповедания” към Министерски съвет ще бъдат изпратени заверени копия от разходно-оправдателните документи, с които ще се удостовери, че отпуснатата държавна субсидия е усвоена и разходите са направени  строго целево.


ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания