Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

П О К А Н А

П О К А Н А
Добавена на: 2016-07-05 15:11:48

П О К А Н А

На 06.07.2016 год. в 10.00 часа в зала №1 на Община Свищов на среща във връзка с възможност за включване на младежи до 29 г. в планираните обучения и заетост.

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Община Свищов в партньорство с „ДЕКСИ КОНСУЛТ” ООД  изпълняват проект „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар” по Договор № BG05M9OP001-1.002-0040-C01/15.04.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Част от дейностите по проекта включват идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда.
В тази връзка в изпълнение на Дейност 1: „Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда” по проекта, Ви каним на 06.07.2016 год. в 10.00 часа в зала №1 на Община Свищов на среща във връзка с възможност за включване на младежи до 29 г. в планираните обучения и заетост.
Ключът към успеха е пряко свързан с получаването на нови знания в различна сфера и добрият старт в кариерното развитие.
         За контакт и допълнителна информация: тел. 0631/68144, e-mail stevex@mail.bg - Стоян Парашкевов (ръководител на проекта) и тел. 0631/ 68116, e-mail iva_panajotova@abv.bg – Ива Панайотова (координатор по проекта)
 
С уважение,
 
 
СТОЯН ПАРАШКЕВОВ
Ръководител проект
съгл. Пълномощно № 338/22.04.2016 г.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания