Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проект „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”

Проект „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”
Добавена на: 2016-07-05 15:05:28

Проект „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”
Проект „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”
Проект „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”

Близо 60 младежи от общината ще бъдат ангажирани на работа в община Свищов

Нов проект, спечелен от Община Свищов, дава възможност за обучение и работа на интересни позиции на 60 младежи. Това съобщи на пресконференция ръководителят на проекта Стоян Парашкевов.
Проектът „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар” се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
Целта му е да се мотивират младите жители на община Свищов чрез повишаване на тяхната квалификация и да започнат работа след проведено обучение. Става дума за младежи на възраст от 15 до 29 години, които през последните четири месеца не са били в процес на обучение, не са били в трудово правоотношение, както и не са били регистрирани към Дирекция „Бюро по труда”през последните 12 месеца.
В периода на реализация на проекта се предвижда обучението на общо 60 млади хора. То ще продължи пет месеца и ще е насочено в различни сфери. 30 лица ще бъдат обучавани в професията „Еколог”, специалност „Екология и опазване на околната среда”. 10 човека ще бъдат подготвяни за професия „Охранител”, специалност „Физическа охрана на обекти”. Също 10 ще бъдат обучаваните кандидати за „Организатор на спортни прояви и празненства”. За офис-секретари, специалност „Административно обслужвани” ще бъдат подготвяни 10 лица.
След приключване на обучението, минимум 54 от тези младежи ще бъдат назначени на работа за период от шест месеца. Те ще заемат длъжност, съответстваща на преминатото обучение.
Срокът за изпълнение на планираните дейности е в рамките на 15 месеца – от 15 април тази година до 15 юли 2017 г. Подробна информация може да се получи от ръководителя на проекта Стоян Парашкевов и от координатора Ива Панайотова.
Кметът Генчо Генчев призова на пресконференцията повече млади хора от общината да проявят активност като се възползват и кандидатстват за възможните работни позиции.
Зам.-кметът Анелия Димитрова също пожела успех на екипа, който реализира проекта и подчерта, че това е една чудесна възможност за младите да бъдат ангажирани на работа в различни области.
От следващата седмица екипът, който го осъществява ще започне срещи в населените места от общината, за да информира местното население за възможностите за реализация, които дава проекта. Предвижда се 45 от лицата да бъдат ангажирани в селата в община Свищов, а останалите 15 да са в Общинския център. 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания