Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

П О К А Н А

П О К А Н А
Добавена на: 2016-06-29 15:09:17

Встъпителна пресконференция по проект „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”

Уважаеми госпожи и господа,
 
Община Свищов стартира изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-1.002-0040-C01/15.04.2016 г. „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, чрез Европейския социален фонд. Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате във встъпителна пресконференция, която ще се проведе на 1 юли 2016 г. (петък), от 10:30 часа, в Зала 1,  разположена на първия етаж в административната сграда на Община Свищов.
 
Общата цел на проекта е да допринесе за устойчивото интегриране на пазара на труда на млади хора от община Свищов, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително млади хора, изложени на риск от социално изключване и млади хора от маргинализирани общности.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
 
С уважение,
 
 
 
 
СТОЯН ПАРАШКЕВОВ
Ръководител проект
съгл. Пълномощно № 338/22.04.2016 г.
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания