Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов с одобрен проект за модернизация на материалната база на Домашен социален патронаж

Община Свищов с одобрен проект за модернизация на материалната база  на Домашен социален патронаж
Добавена на: 2016-06-28 13:40:27

Основната цел е увеличаване капацитета на Домашен социален патронаж от 175 на 250 души

Проектът предвижда закупуване на ново кухненско оборудване, за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Свищов. Финансовите средства, в размер на 18 761,08 лв., са отпуснати от фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика. Основната цел е увеличаване капацитета на Домашен социален патронаж от 175 на 250 души. Чрез закупуването на новото кухненско оборудване, ще се осигури възможност за увеличаване броя на потребителите на социалната услуга, чрез скъсяване на времето за приготвяне на храната и доставката до дома на потребителя.  По този начин ще се осигури по-качествена грижа в домашна среда, чрез предоставяне на разнообразна, топла и здравословна храна.
По рано този месец бе одобрен още един проект на Община Свищов, по програма „Красива България“, за “Преустройство и промяна предназначението на част от бивша училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ в „Домашен патронаж“. В така определеното пространство - бивша столова и кухня на СОУ „Алеко Константинов“, ще се разположат необходимите помещения за дейността на Домашен социален патронаж. С проекта ще се обособят три основни звена,  предвид нуждите на социалната услуга: кухненски блок за подготовка на хранителни продукти и разливочна; сервизен блок със складове, санитарни и миялни помещения; и административен блок с офиси, и стая за персонала.
            Успешната реализация на двата проекта в община Свищов, ще даде възможност всички желаещи граждани, отговарящи на условията, да ползват социалните  услуги, предоставяни от Домашен социален патронаж – Свищов.
Към настоящия момент ДСП осигурява обслужване на потребители на услугата от град Свищов и само 9 от 15-те населени места в общината. При реализирането на проектите, Домашен социален патронаж ще има възможност да предоставя услугите на територията на гр. Свищов и 15-те населени места, включително останалите – с. Алеково, с. Александрово, с. Горна Студена, с. Совата, с. Хаджи Димитрово и с. Червена.
Продължителността на проекта е 5 месеца, а крайният срок за реализиране е месец ноември 2016 година.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания