Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Подаден е нов проект за Подобряване на работната среда в МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" по ОПРЧР

Подаден е нов проект за Подобряване на работната среда в МБАЛ \"Д-р Димитър Павлович\" по ОПРЧР
Добавена на: 2016-06-15 15:08:36

Целта на проектното предложение е подобряване работната среда в здравното заведение, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд.

На 14 юни 2016 г. Община Свищов съвместно с МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ гр. Свищов подаде проектно предложение „Подобряване на работната среда в „МБАЛ Д-р Д. Павлович” ЕООД - гр. Свищов” по процедура „Добри и безопасни условия на труд“, към Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.
Целта на проектното предложение е подобряване работната среда в здравното заведение, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд. 
С реализирането на проекта, лечебното заведение ще получи реална подкрепа за развитие на своята конкурентноспособност съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез прилагане на инструментариум за оптимизиране на организацията на трудовата дейност, в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар.
Основните дейности са свързани с разработване, адаптиране и въвеждане на система за управление на човешките ресурси, и обезпечаване на болницата със софтуер за тяхното управление.
В рамките на тази дейност се предвижда да се опише сегашното състояние на  болницата, организацията на работния процес, силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес. За осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд е предвидено закупуване и доставка на лични предпазни средства ЛПС и специално работно облекло, както и закупуване на средства за колективна защита.
        Част от планираните дейности включва строително-монтажни работи в помещения за хранене, отдих и почивка на персонала на здравното заведение. Денонощния режим на работа и заетостта на работещите обуславя необходимостта от изпълнението на тази дейност. Големият брой персонал на здравното заведение и сменният режим на работа, обуславя  необходимостта от обзавеждане и оборудване на обособените места за отдих.
 
Проекта е на обща стойност 223 556,60 лева и ще се изпълнява в период от 16 месеца, след одобрението му.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания