Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов получи одобрение на проектно предложение за 305 486,00 лева

Община Свищов получи одобрение на проектно предложение за 305 486,00 лева
Добавена на: 2016-06-08 14:50:52

„ТОЛЕРАНТНИ И ЕДИННИ ЗАЕДНО И ВЪВ ВСИЧКО“

Проект „Толерантни и единни заедно и във всичко“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, бе одобрен от управляващия орган на оперативната програма. Одобреното проектно предложение на Община Свищов е на стойност 305 486,00 лева. Проектът цели да се повиши мотивацията и интереса на децата от етническите малцинства в Община Свищов към участие в образователния процес. Да се повиши заинтересоваността и участието на родителите им в училищния живот, и да се съхрани и развие културната им идентичност. Приобщаването на тези деца към образователната система ще създаде условия за пълноценното им изграждане, като граждани на Република България и ще им помогне да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация.
В рамките на проекта ще бъдат изпълнени дейности, които ще доведат до успешна и устойчива образователна интеграция на децата от ромски произход в Община Свищов, и до трайното им задържане там. Планирани са дейности с децата и техните семейства, които ще ги приобщят към образователния процес и дейности, които са свързани със съхраняване и развиване на културната им идентичност в интеграционна мултикултурна, и толерантна среда.
Проектът цели също така повишаване квалификацията на хората, които работят с деца от етническите малцинства и прилагане на придобитите умения в работата с ромските деца в най-ранна възраст – от 3 до 6 години. Високият професионализъм на обучения персонал в учебните заведения, би довело до мотивиране на родителите с ромски произход да не лишават децата си от записването им в детските градини, което е предпоставка за успешно преодоляване на езиковата бариера и по този начин ще се улесни достъпа им до следващите фази на образование.
Предвидените дейности за работа и срещи с всички деца в най-ранна възраст, без значение от пол, раса и етнос, ще допринесе до повишаване като цяло на етническата толерантност. Това е един иновативен подход за Община Свищов.
Проектът с продължителност 14 месеца ще се изпълнява в партньорство с Фондация "ВОБ – ВЯРА, ОБРАЗОВАНИЕ И БЪДЕЩЕ" и ЦДГ „Зорница“ село Ореш с филиалите към нея.
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания