Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

На 18 април се проведе учредително събрание на местна инициативна група по подхода ЛИДЕР

На 18 април се проведе учредително събрание на местна инициативна група по подхода ЛИДЕР
Добавена на: 2016-04-19 14:30:18

На 18 април се проведе учредително събрание на местна инициативна група по подхода ЛИДЕР
На 18 април се проведе учредително събрание на местна инициативна група по подхода ЛИДЕР

В заседателната зала на Общински съвет - Ценово се проведе учредително събрание за създаване на Местна инициативна група (МИГ)

На 18 април в заседателната зала на Общински съвет - Ценово се проведе учредително събрание за създаване на Местна инициативна група (МИГ) по мярка 19 «Водени от общностите местно развитие» 2014-2020 г. на Програмата за развитие на селските райони. Събранието се проведе при следния дневен ред:


Приемане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група Ценово-Свищов»;

Приемане на Устав на Сдружението;

Избор на Управителен съвет;

Други.

Местната инициативна група  на територията на община Ценово и община Свищов  ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза на двете общини. МИГ обединява местни действащи лица около споделени идеи за развитие, засилва диалога и сътрудничеството в селските райони. Стратегиите за местно развитие целят устойчиво развитие, отговарящо на нуждите и очакванията на местните хора.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания