Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Екипът на Дневен Център за деца с увреждания в Свищов организира „Ден на информираност за аутизма"

Екипът на Дневен Център за деца с увреждания в Свищов организира „Ден на информираност за аутизма\"
Добавена на: 2016-04-01 17:10:53

Екипът на Дневен Център за деца с увреждания в Свищов организира „Ден на информираност за аутизма\"
Екипът на Дневен Център за деца с увреждания в Свищов организира „Ден на информираност за аутизма\"
Екипът на Дневен Център за деца с увреждания в Свищов организира „Ден на информираност за аутизма\"

Събитието започна с пускане на сини балони в небето, а повечето от присъстващите гости бяха облечени в сини дрехи, като знак на съпричастност към хората от аутистичния спектър

На 01.04.2016 г. от 14,00 ч. в сградата на Община Свищов, се проведе мероприятие, организирано като част от световната инициатива за популяризиране на възможностите на хората с аутизъм и нуждата от съвместна работа на институции и родители, за подкрепа на тяхното приобщаване. Събитието започна с пускане на сини балони в небето, а повечето от присъстващите  гости бяха облечени в сини дрехи, като знак на съпричастност към хората от аутистичния спектър. На продължилата след това беседа, в Зала 1 на Община Свищов, се дискутира обширно темата за аутизма и се сподели доста информация, и личен опит във връзка със специфичното състояние на хората с аутизъм.  На срещата имаше сериозно присъствие на гости от други населени места: Анжела Досева – директор на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. В.Търново; Десислава Пенева – главен експерт РДСП, гр. В.Търново; Лидия Прокопова - Старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища на Регионалния инспекторат по образование, гр. В. Търново; Катя Василева – Филиал на Медицински университет гр. Варна във В. Търново; Анна Василева – гл.експерт соц.дейности и здравеопазване Община Стражица; Анжела Събева – директор ЦСРИ гр. Стражица; Ани Боянова – директор ЦОП гр. Стражица; Ваня Генчева – Отдел „Закрила на детето” към ДСП, гр. В.Търново; Иван Байров - Отдел „Закрила на детето” към ДСП, гр. В.Търново.
От община Свищов имаше представители на почти всички социални институции.  Кметът на общината Генчо Генчев откри мероприятието и изрази благодарност на всички присъстващи за интереса и усилията, които полагат в работата с деца с увреждания. Основният организатор – директорката на ДЦДУ в гр.Свищов Теменужка Тодорова, изрази особена благодарност на  Фондация „Карин дом” – гр. Варна и ЦДГ „Васил Левски” – гр. Свищов, с които работят отлично и обменят добри практики. Силно впечатление остави у всеки цитатът на една майка, на дете с аутизъм: „Аутизмът е начинът, по който най-бързо можем да се научим на търпение, човечност и безусловна любов. Да погледнем света от другата страна. За да го разбереш, трябва да приемеш, че той съществува и е част от разнообразието на живота.”
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания