Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

П О К А Н А

П О К А Н А
Добавена на: 2016-03-16 17:30:39

за участие в подготвителни информационни срещи за създаване на Местна инициативна група по подхода ЛИДЕР

Покана за участие в подготвителни информационни срещи за създаване на Местна инициативна група по подхода ЛИДЕР
 
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
 
Общинските администрации на общините Свищов и Ценово имат удоволствието да Ви поканят на подготвителни информационни срещи за създаване на Местна инициативна група по подхода ЛИДЕР.
 
Срещите ще се проведат на 29.03.2016 г./вторник/, от 10:30 часа в залата на Народно читалище „Съзнателност-1899“ в с.Овча Могила и от 14:30 часа в залата на Кметство с.Вардим.
 
Ще бъде предоставена подробна информация за подхода ЛИДЕР и прилагането му в България и реда и условията за разработване и подаване на проекти по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.
С помощта на тази мярка ще бъде финансирано създаването на Местна инициативна група (МИГ), разработване на Стратегия за местно развитие с която ще се кандидатства за финансиране по ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, както и за провеждането на поредица от информационни и обучителни събития за потенциалните бенефициенти на МИГ.
 
СРЕЩИТЕ ще се провеждат при следния ДНЕВЕН РЕД:
-Подробен преглед на подхода ЛИДЕР и прилагането му в България;
-Обсъждане на приоритети за местно развитие на общините Свищов и Ценово;
-Други.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Местните инициативни групи (МИГ) се създават съгласно Програмата за развитие на селските райони, за разработването и прилагането на Стратегии за местно развитие. Те включват публични, стопански и нестопански организации, действащи на дадена територия. МИГ обединява местните действащи лица около споделени идеи за развитие, засилва диалога и сътрудничеството в селските райони. Стратегиите за местно развитие целят устойчиво развитие на селските райони посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.
 
Допълнителна информация относно ПРСР, ЛИДЕР и създаването на МИГ може да се намери на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните http://www.mzh.government.bg/
 
 
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов
 
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания