Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кметът Генчев внесе три искания в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС

Кметът Генчев внесе три искания в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС
Добавена на: 2016-03-10 17:02:40

Кметът на община Свищов Генчо Генчев внесе три искания за финансиране в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет

Кметът на община Свищов Генчо Генчев внесе три искания за финансиране в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и Постоянната областна комисия за изпълнение на дейности и задачи, свързани с вземане на решение по целесъобразността на постъпили искания от общини за предоставяне на средства от републиканския бюджет.
Трите искания са за извършване на неотложни работи, свързани с укрепване на улици и изграждане на подпорни стени, с цел овладяване на процеса на компрометиране на общинска инфраструктура от свлачища и срутвания. Трите засегнати участъка са публична общинска собственост и се намират на ул.”Екзарх Антим I”, в гр.Свищов, на ул. „Рила” в село Ореш и на улица „19-та” в с. Царевец.
В исканията е описано, че в следствие на проливните дъждове, през декември 2014 година, са се активирали свлачищни процеси, които са компрометирали уличните платна в двете села и е разрушена подпорната стена на ул.”Екзарх Антим I” в гр.Свищов. От проливните дъждове, характерни за региона през месеците април и май, се засилва процесът на ерозия и допълнително се компрометират засегнатите участъци. Към всяко искане са приложени: Заключение от техническа експертиза; Подробна количествено-стойностна сметка и Инвестиционен проект за укрепване и възстановяване. Общата сума на исканата възстановителна помощ, за трите засегнати участъка възлиза близо на 700 хил. лв.
След като постоянната областна комисия разгледа исканията внесени от общината, ще излезе със становище по целесъобразност съгласно изискванията на правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, което ще се вземе предвид при оценката и  взимането на окончателно решение, за отпускане на финансови средства.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания