Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

При засилен интерес се проведе среща с домоуправителите на жилищни блокове

При засилен интерес се проведе среща с домоуправителите на жилищни блокове
Добавена на: 2016-02-16 10:42:50

Във връзка с националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

На 11 февруари в зала 1 на Общината се проведе среща с домоуправителите на многофамилни жилищни блокове. Директорът на дирекция „АПОУПЕВ” Стоян Парашкевов направи презентация на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е със 100% безвъзмездна финансова помощ, а новото е, че Съгласно Постановление на Министерски съвет № 23 от 4 февруари 2016 г., обн. ДВ, бр. 11/09.02.2016 г.,  допустими за финансиране през 2016 г. са:
- Многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж) на три или повече етажа, от минимум 6 самостоятелни обекта, с жилищно предназначение до 36  самостоятелни обекта, с жилищно предназначение;
-  Многофамилни жилищни сгради, проектирани преди м. април 1999 г., на три или повече етажа с 6 или повече обекта, с жилищно предназначение.
 
Във връзка с тези изисквания допустимите сгради в град Свищов са:
-    ЕПЖС  /Едро панелно жилищно строителство/ и ППП /Пакето повдигащи
     плочи/- 68 сгради;
-          МАСИВНИ СГРАДИ /тухлени/ – 135 сгради.
 
За да се кандидатства по програмата е необходимо:
       Етажната собственост да регистрира Сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост (по образец) в Община Свищов и регистър БУЛСТАТ  (в Агенция по вписванията в гр. Велико Търново).
ВАЖНО! За целите на Програмата е необходимо да се регистрира ЕДНО Сдружение на собствениците за цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея. Избраният Управителен съвет действа от името на всички собственици в сградата.
/Разходите по регистриране на сдружението и нотариална заверка са минимални и възлизат на около 20 лв./
 
Програмата финансира следните дейности:
-     Дейности по конструктивно укрепване на сградата;
-     Обновяване на общите части на сградата (покрив, фасада, стълбище и др.);
-     Мерки за енергийна ефективност:
-          топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.);
-          Инсталиране на система за централизирано управление на осветлението в общите части на сградата;
-          изграждане на инсталации за ВЕИ – соларни панели;
-          ремонт на електроинсталация в общите части на сградата;
-          енергоефективни мерки в асансьорите.
Програмата НЕ включва следните дейности:
-     Закупуване на нови радиатори;
      -     Закупуване на нови асансьори;
-     Вътрешно обзавеждане и оборудване.
 
      Г-н Парашкевов обясни, че от създаването на сдружението, до подготовка за създаване на обществена поръчка е необходим период около 2 месеца. На срещата, зам.-кметът Мирослав Ангелов успокои домоуправителите, че всички желаещи да се включат, ще имат абсолютно съдействие от служителите на общината. От създаването на сдружението, до финиширане на проекта ще се консултират всички управители на сдруженията и ще се оказва адекватна помощ, за успешна реализация. Одобрените методически указания  и образците към тях могат да се намерят, както на интернет страницата на Община Свищов, Секция „Етажна собственост“, така и на интернет страницата на МРРБ, секция „Обновяване на жилища“, Под-секция Национална програма за енергийна Ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Хората, които нямат достъп до интернет, ще бъдат обслужени в Община Свищов, като им бъдат предоставени разпечатани образци и указания за кандидатстване.
 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
МРРБ - http://www.mrrb.government.bg/;
Община Свищов - http://www.svishtov.bg/
Телефони за контакти в Община Свищов:
0631/ 68 144; 68 112; 68 119.
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания