Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Академично дарение от 160 книги за читалищната библиотека в Свищов

Академично дарение от 160 книги  за читалищната библиотека в Свищов
Добавена на: 2016-02-05 17:08:41

Академично дарение от 160 книги  за читалищната библиотека в Свищов

Това е най-голямото еднократно дарение за попълване фонда на читалищната библиотека след 2010 г.

Във връзка със 160-та годишнина от основаването на Първото българско читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“, гр. Свищов по инициатива на проф.  д-р Андрей Захариев от катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ бе направено предметно дарение от 160 книги учебна и научна литература по икономика на български, английски и руски език за обогатяване фонда на читалищната библиотека.
            Това е най-голямото еднократно дарение за попълване фонда на читалищната библиотека след 2010 г. Сред 160-те заглавия литература са включени и най-новите учебници, написани в последните месеци на градивни реформи в свищовската Алма матер, като сред авторите са научни работници от всички катедри на СА „Д. А. Ценов”. Свищовската академия предстои да отбележи на 8 ноември 2016 г. и своята 80-та годишнина, когато ще отдаде заслужена почит и уважение към своя патрон и дарител Димитър Апостолов Ценов.
            Първото българско народно читалище е основано на 30 януари 1856 година в Свищов по инициатива на Емануил Васкидович, Георги Владикин, Христаки Филчов и Димитър Начович, които „воспалени от родолюбието си определиха по възможности да пожертвува всякий от онаго дара, от когото Бог им подарил, за да поставят едно Българско читалище…“ Основателите определили следната програма на читалището: да създаде градска библиотека; да събира стари ръкописи на пергамент и хартия; да подкрепя способни младежи, да добият по-високо образование в чужбина; да подпомага български книжовници да печатат свои трудове и преводи.
            С полученото попълнение фондът на читалищната библиотека при читалището надминава 160 хил. бр. като сред активните читатели са и средношколците от, създадената също с дарение, Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ в Свищов.
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания