Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов в партньорство с Дирекция „Бюро по труда“ ще подадат ръка на 35 млади хора

Община Свищов в партньорство с Дирекция „Бюро по труда“ ще подадат ръка на 35 млади хора
Добавена на: 2016-01-20 14:28:28

Община Свищов в партньорство с Дирекция „Бюро по труда“ ще подадат ръка на 35 млади хора

Община Свищов в партньорство с Дирекция „Бюро по труда“ ще подадат ръка на 35 млади хора, за да направят крачка от „безработни“ към „заети лица“

На 15.01.2016 г. кмета на общината Генчо Генчев подаде своята заявка като работодател и всички необходими документи за допустимост за участие в стартиралата на 13.01.2016 г. нова схема на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
С това потвърди желанието на ръководството на Община Свищов да търси и своевременно да използва всички възможности за осигуряване на заетост и намаляване на безработицата сред младите жители на Общината.
Още в първите дни на стартиране на схемата „Обучение и заетост за младите хора“, която е по ОП“РЧР“ на Министерство на труда и социалната политика, община Свищов подготви и подаде своята заявка да се превърне в работодател на 35 младежи до 29 годишна възраст.
Своята директна заетост за 6 месеца ще получат безработни младежи с различна образователна степен, които са регистрирани в Бюрото по труда. Вторият етап на схемата предвижда осигуряване на обучение и преквалификация, а след това и подходяща заетост.
Проектът осигурява възнаграждение от по 420 лв. на младите хора, а сред заявените длъжности са: пазач-портиери, работници поддръжка, сезонни градинари, хигиенисти, деловодители, архивисти и технически сътрудници.
Общата стойност на проектното предложение е около 92 610,00 лева, която включва възнагражденията на наетите 35 млади хора и осигуровките на работодателя. За изпълнение на индивидуалните планове на действие и успешната адаптация ще бъдат осигурени и висококвалифицирани 7 наставника.
Целевата група включва лица, регистрирани в Бюрото по труда и на възраст до 29 години.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания