Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА СВИЩОВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ „ДУ

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА СВИЩОВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ „ДУ
Добавена на: 2016-01-12 19:50:48

На 08 януари в Русе бе проведено заседание на Управителния съвет на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“.

На 08 януари в Русе бе проведено заседание на Управителния съвет на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“. На заседанието представители от Община Свищов бяха кметът на общината г-н Генчо Генчев и председателят на Общински съвет д-р Кристиян Кирилов. В дневния ред бе представен доклад относно приключването на проекти на Асоциацията, финансирани по Програмата за ТГС Румъния-България 2007 – 2013 г. Сериозно внимание бе отделено и за утвърждаване на екипите за управление на предстоящите проекти на АДО по Програмата Интеррег V-A Румъния-България 2014 - 2020 г. На заседанието бе взето под внимание и гласувано предложението на г-н Генчев, за участието на експерти от община Свищов в изготвянето, управлението и реализирането на проектите на АДО. За периода 2014-2020 година Асоциацията предвижда да бъде ключов фактор за развитието на общините-членки и на Дунавския регион в България, като активно работи по изпълняването на важни проекти. Тя си поставя за цел да изгради по-добра комуникация със заинтересовани страни, обществото в региона и страни от Европа, като засили положителния си имидж и се ангажира със социални и екологични каузи, и добро управление. Една от приоритетните оси в работата на АДО ще бъде оптимизиране на товарния и пътнически транспорт чрез подобряване на интермодалните транспортни връзки в трансграничния регион. Основната цел е един добре свързан регион, който с намаляването на използването на трансевропейската транспортна мрежа /TEN-T/ ще подпомогне опазването на природата. Основен партньор от Румъния ще бъде Фондация „Група за екологична инициатива и устойчива развитие“. Друг приоритет е подобряването на устойчивото използване на общото културно наследство на трансграничната област чрез разработване на интегриран туристически продукт: „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, съвместно с Търговско промишлена палата в Констанца. Насърчаването на културния и екологичния туризъм ще подпомогне промотирането на един зелен регион. В партньорство с Фондация „Жива природа“-Кълъраш и чрез разработването на природно-туристически продукт, ще се промотира и Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България. Асоциацията на дунавските общини се ангажира да работи за един безопасен регион и подобряване на цялостния му имидж. Основен проблем, които засяга общественото здраве и безопасност е прекомерната популацията на насекоми. Съвместно с Фондация “Жива природа“ ще се разработи проект, който да подобри значително съвместното управление на риска в целевия регион чрез разработване на съвместно институциализирано партньорство. На срещата бе взето решение за искане на държавно подпомагане на дунавските общини за третиранията срещу комари през пролетта на 2016 година. На заседанието се определи дата, място и дневен ред за провеждане на Общо събрание на АДО „Дунав“. Домакини на събитието, което ще се проведе на 12.02.2016г. ще бъде Община Русе. На събранието ще бъдат поканени народни представители от районите на съответните общини-членки на АДО, които да се запознаят с планираните проекти и програмите за тяхното реализиране.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания