Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ И ОБЩИНА ЦЕНОВО СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА СВИЩОВ И ОБЩИНА ЦЕНОВО СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Добавена на: 2016-01-08 16:52:30

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ОБЩИНА СВИЩОВ И ОБЩИНА ЦЕНОВО ИЗТРИВАТ ГРАНИЦИ В ИНТЕРЕС НА ОБЩ ПРОСПЕРИТЕТ
 
ОБЩИНА СВИЩОВ И ОБЩИНА ЦЕНОВО СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
 
 
 
Кметовете на община Свищов и община Ценово проведоха специална среща, на която официално декларираха своето желание  за партньорство за разработване на обща стратегия за развитие на двете общини. По време на работната дискусия, проведена на  08.01.2016 г. в Ценово бяха обсъдени перспективите и стъпките за създаване на бъдещо партньорство с цел изграждане на Местна инициативна група и Местна инициативна рибарска група, както и привличане на други потенциални партньори.
Г-н Генчев и г-н Петров изразиха убедеността си, че трябва да сплотят своите усилия и да доразвиват изградените традиции на добросъседство и сътрудничество. На срещата присъстваха председателите на Общинските съвети г-н Кирилов и г-жа Георгиева, както и г-н М. Ангелов и г-н Цв. Петров заместник-кметове, г-н Ст. Парашкевов - директор дирекция „АПОУПЕВ" и експерти от администрациите. Бяха определени представителите на всяка община за участие в обща работна група.
Срещата се проведе по инициатива на кмета на община Свищов, който определи като основна задача пред местната власт създаване на условия, използване на всички възможни форми и средства за подобряване на качеството на живот на своите граждани, стимулиране и развитие на потенциала на местната икономика и неправителствения сектор.
        Ръководствата на две съседни общини от две различни области си поставиха  за цел да открият общ път за развитие.
 
 
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания