Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

828 искат помощ за отопление

828 искат помощ за отопление
Добавена на: 2015-09-09 13:35:52

828 искат помощ за отопление

Тази година енергийната помощ е в размер на 361 лв.

828 молби-декларации за енергийно подпомагане са подадени в Дирекция “Социално подпомагане” – Свищов до момента. Приемът на документи за отпускането на целевата помощ започна на 1 юли и ще продължи до края месец октомври. Болшинството от кандидатстващите, 739 лица, декларират, че ще се отопляват на твърдо гориво. 90 са постъпилите молби за отпускане на помощ за топло, като ще се ползва ел. енергия. Към 28 август 575 от молбите са одобрени, 88 са постановените откази. Тази година енергийната помощ е в размер на 361 лв. 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания