Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА СВИЩОВ

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2015-08-14 14:33:20

О Б Щ И Н А  С В И Щ О В
 
На основание §17 от ПЗР на Изборния кодекс и решение 1483-МИ/19.05.2015 на ЦИК
 
                                 
О П О В Е С Т Я В А М:
 
 
Населени места в община Свищов, които придобиват статут на кметства, в които ще се произведат избори за кметове на кметства, съгласно Указ на Президента №163 от 11.08.2015 г.:
 
Александрово
Совата
Червена
 
 
 
 ............/п/.....................
 
Станислав Благов
Кмет на община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания