Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

За поредна година Община Свищов се включва в кампанията „Да изчистим България“

За поредна година Община Свищов се включва  в кампанията „Да изчистим България“
Добавена на: 2015-05-04 09:23:15

Община Свищов ще се включи масово в първата определена дата от кампанията – 10 май. За тогава на местно ниво е планирано събиране на битови отпадъци в градската среда и около жилищните сгради, зоните за отдих и спорт, екопътеките, детските площадки, природните паркове и местата около водоемите и реките.

За поредна година Община Свищов се включва в националната кампания за почистване, която вече е с ново мото „Да изчистим България ЗАЕДНО“.
През 2015 г. кампанията няма да бъде в един ден, а ще се проведат 5 еднодневни акции за почистване на най-уязвимите зони – градска среда, места за отдих и спорт, детски площадки, природни паркове и защитени територии, речни корита. Разработва се мобилно приложение, чрез което доброволците ще могат да маркират почистените от тях зони, да качат снимка преди и след почистването на определените територии и да маркират колко участници са участвали в кампанията. Същото ще бъде публикувано в сайта на електронната медия БТВ.
Община Свищов ще се включи масово в първата определена дата от кампанията – 10 май. За тогава на местно ниво е планирано събиране на битови отпадъци в градската среда и около жилищните сгради, зоните за отдих и спорт, екопътеките, детските площадки, природните паркове и местата около водоемите и реките.
Организацията вече е в пълен ход. Изготвен е график с определени райони, като във всеки район ще има и  представители на общинската администрация, които ще координират групите доброволци по почистването, ще осигуряват чували за смет, ръкавици, както и техника за извозване или товарене на събраните отпадъци. За поредна година общинската администрация ще разчита на подкрепата на училищата, детските градини, кметствата, които традиционно активно се включват в инициативата.
Заявки за участие, въпроси и предложения относно кампанията „Да изчистим България 2015“ се подават на следните телефони в Община Свищов: 0631/68 119; 0631/68 112; 0631/68 144 или на e-mail: obshtina@svishtov.bg.  
Община Свищов призовава гражданите и организациите да подкрепят инициативата и за поредна година да вземат активно участие в това чудесно начинание, което ще помогне населените места да бъдат по-чисти и привлекателни!

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания