Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Информация за срещи по ПРСР - възможности за ползване на Гаранционен фонд

Информация за срещи по ПРСР - възможности за ползване на Гаранционен фонд
Добавена на: 2014-03-21 11:46:23

Информация за срещи по ПРСР - възможности за ползване на Гаранционен фонд

На вниманието на изпълняващи проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

На вниманието на изпълняващи проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
 
Областен управите Велико Търново представя информация за предстоящо провеждане на информационна среща с бенефициенти, изпълнители на проекти по ПРСР 2007-2013 г. за ползване на гаранционен фонд по проекти към Мерки 121, 122 и 123
 
Точна и подробна информация за населените места, датите и местата за провеждане на срещите може да намерите в прикачения на съобщението файл.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Out of resources when opening file '/tmp/#sql_925_0.MAI' (Errcode: 24 "Too many open files")