Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Приеха изпълнението на бюджета

Приеха изпълнението  на бюджета
Добавена на: 2013-10-04 13:25:25

С пълно единодушие – 23 гласа “за” и нито един “против” или “въздържал се”, общинските съветници приеха отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Свищов за първото полугодие на 2013 г.

С пълно единодушие – 23 гласа “за” и нито един “против” или “въздържал се”, общинските съветници приеха отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Свищов за първото полугодие на 2013 г. На 21 февруари т.г. съветниците приеха бюджета на общината в размер на 16,8 милиона лева, който след различни трансфери достигна 17 283 565 лева към 30 юни. Към същия период изпълнението на приходната част възлиза на 12 105 347 лева. Годишната инвестиционна програма към края на полугодието е на обща стойност 2 780 795 лв. За периода изпълнението й е 1 068 333 лв. Към 30 юни община Свищов няма просрочени задължения. Изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки е добро и в съответствие със заложените параметри при спазване на законовите нормативни изисквания. Със същото решение общинските съветници одобриха и командировъчните разходи на кмета на община Свищов за полугодието в размер на 2409 лв. С отделно свое решение съветниците одобриха бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи на разходите за местни дейности за периода 2014 – 2016 г. и прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2013 и 2014 година.
Александър ШАБОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания